32320668 - 071

32334165 - 071

0917 022 3679

شعب و نمایندگی ها

181 آیتم
نام شعبه شهر مدیر تلفن آدرس
روستامهد گلها گله دار علی اصغر جلالی فر 09177818163- گله دار
روستامهد یاسین حصار درودزن فاطمه فروزان 09379073494- شهرستان مرودشت-بخش درودزن- روستای حصار
روستامهد یاسین- مدیریت خانم اسکندری- آقای محب فسا محمدعلی محب 09178068603- فسا- روستای بیگ اینالو
روستامهدشکوفه های امید-مدیریت سکینه حاتمیان-آقای محب فسا محمدعلی محب 09178068603- فسا- روستای جرغه
روستامهدهمایون فر-مدیریت خانم قادری-خانم تقی زاده کنارتخته آسیه تقی زاده 09158395602-09158395602 کنارتخته ، روستای گوریگاه
روستای دژکرد مدرسه آسیه اقلید کبری رئیسی 09907969138-09907969138 اقلید شعبه دژکرد
روستای زنگی آباد- فاطمه عباسی خفرک (مرودشت) فاطمه عباسی خفرک 09393289148- خفرک- روستای زنگی آباد
روستای ساروئی- فاطمه عباسی خفرک (مرودشت) فاطمه عباسی خفرک 09393289148- خفرک- روستای ساروئی
روستای سیگار لامرد نرگس چشمگان زاده 09373152157- روستای سیگار
روستای شهید همایون فر کنارتخته آسیه تقی زاده 09158395602-07142442066 کنارتخته-روستای گوریگاه-
روستای شول- مدیریت خانم حبیبی- فاطمه عباسی خفرک (مرودشت) فاطمه عباسی خفرک 09393289148- خفرک- روستای شول
روستای پاسخن- مدیریت خانم افسانه علی پور- خانم روان داراب ملیحه روان 09177318537- استان فارس- شهرستان داراب- بخش مرکزی- روستای پاسخن
روستای چاه ورز لامرد نرگس چشمگان زاده 09373152157- لامرد-علامرودشت-روستای چاه ورز
روستای کافتر- مدیریت خانم سکینه زارعی- خانم رئیسی اقلید کبری رئیسی 09379918282- اقلید- روستای کافتر
روستای گرم آباد- فاطمه عباسی خفرک (مرودشت) فاطمه عباسی خفرک 09393289148- خفرک- روستای گرم آباد
سجل آباد خرامه نیلوفر زارع 09176404261- سجل آباد خرامه
سکه روان قیر ملیحه افتخاری 09174154203-54524211 قیر-روستای سکه روان-
سیوند بخش مرغاب مرغاب زهرا عباسی قادرآباد 09176049059- مرودشت قادرآباد
شعبه مرکزی قیر قیر ملیحه افتخاری 09174154203-54524211 بولوارمطهری، خیابان مهمانسرا، خیابان عاشورا، کوچه اول(پشت شورا)، مهدوپیش دبستانی مادرانه
شهروندکوچولو-مدیریت خانم مرادی-دکتر موسایی صدرا دکتر محسن موسایی 09175724662-36415548 صدرا-فاز1-البرز1-شریعنی1-درب سوم

آدرس: شیراز، 30 متری سینما سعدی، کوچه 19 شوریده شیرازی

تلفن : 32359479     32334165     32320668 - 071

موبایل : 09170223679

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به موسسه علمی - آموزشی عصر طلایی رشد کودک (عطرک) می باشد

iMaths - قوانین و مقررات - ثبت شکایات