گردهمایی کشوری با موضوع آموزش جهانی i-maths در استان فارس با حضور مدیران اجرایی استان های کشور ، جناب آقای آذری مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس ، جناب آقای موسوی مدیرکل بهزیستی استان فارس و جناب آقای فرهادی نایب رئیس شورای شهر محمدیه ، معاونت محترم آموزش و پرورش شهرستان البرز و مدیر اجرایی سیستم جهانی i-maths در استان قزوین.