تئاتر و نمایش موزیکال گلپرک در سرزمین عجایب و جُنگ شاد خانوادگی با حضور هنرمندان صدا و سیمای فارس .