همایش های باشکوه معرفی آی مت در شهرهای گنبدکاووس، آزاد شهر، و علی آباد کتول استان گلستان با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری

\