نمایندگی آی مت استان فارس با مدیریت آقای دکتر مسعود زاده باقری که خود مدیر عامل موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک) نیز می باشند ،حضور بسیار پررنگ و موثری در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان استان فارس داشت و موفق گردید تندیس برترین غرفه در نمایشگاه را به خود اختصاص دهد.