جلسه رؤسای مهدهای کودک و پیش دبستانی تحت پوشش شعبه مرکزی بعثت با حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم و جناب آقای دکتر افتخاریان معاونت محترم آموزشی موسسه