برگزاری جلسه هم اندیشی و آگاه سازی والدین استان فارس جهت شرکت در فستیوال iMaths و سفر به کشور سرسبز مالزی