کسب رتبه برترین برترین ها(Grand champion) فستیوال جهانی آی مت ۲۰۱۸ از گروه B رقابت ها توسط یسنی دشتی