غرفه آی مت در دوازدهمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان گلستان
۱۸تا ۲۳ مهرماه ۹۷
ساعات بازدید: ۹٫۳۰ تا ۱۲٫۳۰ و ۱۶ تا ۲۰٫۳۰
گرگان، جاده آق قلا، محل دائمی نمایشگاه بین الملل