جشن و سمینار معارفه به مناسبت افتتاح شعبه جدید موسسه عطرک و تاسیس نمایندگی مرکزی آی مت در منطقه بلوار گلستان شیراز
به مناسبت تاسیس این مرکز وزین آموزشی در طبقه فوقانی مهد آوای مهر، مراسم باشکوهی با حضور ۳۰۰ نفر از والدین و کودکان برگزار گردید.