حضور جناب آقای دکتر زاده باقری مدیرعامل محترم موسسه عطرک در نمایندگی گویم به منظور بازدید از روند کلاس های آی مت

\

\ \