مراسم بسیار باشکوه افتتاحیه رسمی نمایندگی مرکزی بلوار مدرس با حضور مسوولین عالی رتبه استان
در این مراسم ده مقام عالی رتبه از جمله مدیر کل سابق آموزش و پرورش فارس، مدیر کل پایانه ها و حمل و نقل استان فارس، رییس بهزیستی شهرستان شیراز، اعضا شورای شهر شیراز و ….. حضور داشتند