جشن ترم زمستان به مناسبت سومین سالگرد تأسیس نمایندگی مرکزی شهرک گلستان و فارغ التحصیلی کودکان آی مت

\