دیدار و گفتگو با جناب آقای عسکری زاده عضو شورای اسلامی شهر بندر عباس جهت توسعه طرح