نمایش جذاب بره ناقلا که بمدت ۴ روز از ۹ تا ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ برگزار شد. با استقبال پر شور والدین و کودکان عزیز همراه بود.

آی مت حامی نمایش بره ناقلا

آی مت حامی نمایش بره ناقلا

آی مت حامی نمایش بره ناقلا

آی مت حامی نمایش بره ناقلا

آی مت حامی نمایش بره ناقلا

آی مت حامی نمایش بره ناقلا