جلسه هماهنگی برگزاری و شرکت در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان،اسباب بازی،سرگرمی و اوقات فراغت
(شیراز.۲۸خرداد لغایت یکم تیر ماه)
جلسه هماهنگی برگزاری و شرکت در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان

جلسه هماهنگی برگزاری و شرکت در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان

جلسه هماهنگی برگزاری و شرکت در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان

جلسه هماهنگی برگزاری و شرکت در نمایشگاه بین المللی کودک و نوجوان