جلسه با رییس آموزش و پرورش کیش جهت تعامل بیشتر در برگزاری مسابقات و جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت جهانی iMaths

مسابقات جهانی آی مت با میزبانی ایران در جزیره زیبای کیش و در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

جلسه با رییس آموزش و پرورش کیش جهت تعامل بیشتر در برگزاری مسابقات جهانی آی مت

جلسه با رییس آموزش و پرورش کیش جهت تعامل بیشتر در برگزاری مسابقات جهانی آی مت

جلسه با رییس آموزش و پرورش کیش جهت تعامل بیشتر در برگزاری مسابقات جهانی آی مت