ویدیوی اجرای سرود زیبای آی مت توسط کودکان در نمایشگاه کودک و نوجوان شیراز در حضور دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و دیگر مسئولین بازدید کننده از غرفه آی مت