دیدار جناب آقای دکتر نجفی مدیر کل محترم آموزش و پرورش فارس با جناب آقای دکتر زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک، در این دیدار جناب آقای مهندس اکبری نماینده محترم مردم شریف شیراز در مجلس هم همراهی و ملازمت فرمودند.

دکتر نجفی مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان فارس