نمایندگی مرکزی آی مت زرقان و لپویی برگزار می کنید

جشن، همراه با عکس یادگاری با عموهای فیتیله ای

زمان: ۲ شهریور ماه از ساعت ۸ صبح الی ۸ شب

مکان: زرقان، بیست متری بهار کوچه بهار ۲۰

جشن، همراه با عکس یادگاری با عموهای فیتیله ای. نمایندگی مرکزی آی مت زرقان و لپویی