نشست خبری جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه با اصحاب رسانه و نشریات فارس بمنظور اطلاع رسانی مرحله کشوری جشنواره شادی و نشاط آی مت ۱۳۹۸ شیراز و سومین جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت – کیش، در جهت پوشش خبری این رویداد بزرگ جهانی

نشست خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت

نشست خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت

نشست خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت

نشست خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت

نشست خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت

نشست خبری جشنواره جهانی شادی و نشاط آی مت