گزارش تلویزیونی برنامه رخداد شبکه دو سیما از مرحله کشوری جشنواره شادی و نشاط آی مت ۱۳۹۸ و مصاحبه با جناب آقای دکتر زاده باقری دبیر جشنواره و مدیر عامل محترم موسسه عطرک

برگزاری باشکوه مرحله کشوری (پکیج قرمز) جشنواره شادی و نشاط آی مت