مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط کشوری و جهانی I-Maths کیش ۲۰۲۰ نمایندگی مرکزی آی مت بعثت با حضور مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری.

در این رویداد جناب آقای دکتر منصوریان رئيس شعب بانک سپه، جناب آقای مهندس سیاهپورمدیر کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان فارس، جناب آقای  سیروس پاک‌ فطرت رییس هیئت ورزشهای همگانی استان فارس و جناب آقای دکتر مؤمن بالله معاون سابق وزیر ارتباطات و فناوری نیز حضور داشتند.

مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط آی مت نمایندگی مرکزی بعثت

مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط آی مت نمایندگی مرکزی بعثت

مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط آی مت نمایندگی مرکزی بعثت

مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط آی مت نمایندگی مرکزی بعثت

مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط آی مت نمایندگی مرکزی بعثت

مراسم تجلیل از مقام آوران جشنواره شادی و نشاط آی مت نمایندگی مرکزی بعثت