جلسه شورای هماهنگی موسسین مراکز غیر دولتی شهرستان اباده با حضور فرماندار محترم اباده و رییس محترم اموزش و پرورش آباده…
در این جلسه جناب اقای دکتر زاده باقری ریاست محترم شورای هماهنگی مراکز غیر دولتی فارس و تعدادی از موسسین مراکز غیر دولتی شهرستان اباده به تشریح موارد و مشکلات مراکز غیر دولتی پرداختند و تصمیمات خوبی با حضور فرماندار محترم اتخاذ گردی