دیدار صمیمی اعضای شورای هماهنگی مراکز غیر دولتی استان فارس با مدیر کل محترم اداره آموزش و پرورش فارس…
در حاشیه این دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری رئیس شورای هماهنگی مراکز غیر دولتی فارس و عضو شورای سیاستگذاری وزارت آموزش و پرورش مباحثی در راستای حل مشکلات مراکز غیر دولتی مطرح نمودند و سپس اعضا شورای هماهنگی مراکز غیر دولتی فارس به بیان دیدگاه ها و مشکلات فرا رو پرداختند