دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه با امیرسرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی فرمانده ارشد نظامی آجا در استان‌های فارس و کهگیلویه و بویراحمد

در این دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری ضمن معرفی خدمات و فعالیت های موسسه در عرصه های مختلف فرهنگی و آموزشی، به معرفی سیستم های آموزشی آیمت، سی مس و یو سی ام تری پرداخته سپس با امیرسرتیپ دوم رضایی ظرفیت ها و زمینه همکاری موسسه با خانواده بزرگ ارتش در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد به گفتگو پرداختند.