بازدید امیر سرتیپ دوم ابوالقاسم رضایی فرمانده ارشد نظامی ارتش در استان های فارس و کهگیلویه و بویراحمد و برخی از مدیران عالی رتبه آموزش و پرورش استان از نمایندگی مرکزی بلوار مدرس و دفتر مرکزی مؤسسه
در حاشیه این دیدار امیر رضایی ضمن تایید و تحسین سبک آموزش سیستم جهانی ایمت، جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه را شخصی بی بدیل و تاثیر گذار در امر آموزش کودکان این مرز و بوم دانستند.