جشن یلدا با حضور جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه ویژه نمایندگی iMaths مرکزی شهرک گلستان