سفر یک روزه جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه جهت دیدار و بازدید از نمایندگی آیمت iMaths شهرستان بختگان (آباده طشک)
در حاشیه این دیدار ضمن برگزاری مراسم جشن جلسه ای جهت معرفی سیستم جهانی ایمت با حضور جناب آقای هدایت فرماندار و آقای زارعی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان بختگان صورت پذیرفت.