مهلت ثبت نام توسط والدین به اتمام رسیده است. جهت ثبت نام به شعبه مورد نظر مراجعه نمایید.

ثبت نام دانش آموز

بدون خط تیره. بطور مثال: 6546549871

از کد ملی بعنوان شناسه ورود به سیستم استفاده می شود

روز
ماه
سال

شماره همراه یا تلفن ثابت