ثبت نام دانش آموز

از کد ملی بعنوان شناسه ورود به سیستم استفاده می شود

روز
ماه
سال

شماره همراه یا تلفن ثابت