ثبت نام دانش آموز

از کد ملی بعنوان شناسه ورود به سیستم استفاده می شود

روز
ماه
سال

شماره تلفن را با کد شهرستان وارد نمایید ، مثلا: 07132320668