محتوای Cmaths همراه با ابزارهای آموزشی خاص برای یادگیری مبتنی بر دست ورزی، برای دانش آموزان کلاس اول تا چهارم دبستان طراحی شده است تا با جذاب تر شدن مفاهیم برای دانش آموزان، تسهیل در یادگیری، اشتیاق بیشتر برای فراگرفتن مفاهیم ریاضی، ثبات یادگیری و پی بردن به استعداد و توانایی‌های بیشتر دانش آموز بروز و ظهور کند.

 Cmaths  دانش آموزان دوره ابتدایی را قادر می سازد تا ریاضیات را از طریق تقویت تفکر خلاق و مهارت حل مسئله، دوست داشته باشند و نه تنها در مسیر موفقیت درسی، بلکه در زندگی روزمره آنها نیز، ریاضی تأثیر گذار باشد.

 Cmaths به دانش آموزان دوره ابتدایی کمک می کند تا با نشان دادن جادوی ریاضیات با سیستم و فرآیند مبتنی بر آخرین شیوه های پیشرفته آموزش دنیا، پتانسیل واقعی خود را کشف کنند و آینده خود را بسازنند.

 برنامه درسی مبتنی بر تفکر خلاق و استدلال منطقی ما، دانش‌آموزان دوره ابتدایی را با فعالیت‌های سرگرم‌کننده و مناسب سن درگیر کرده تا اعتماد به نفس و مهارت ها و توانایی های فکری آنها را در حل مسائل ریاضی تقویت شود.

 ویژگی های خاص Cmaths    

 • برنامه درسی مبتنی بر یادگیری مارپیچی
 • تقویت یادگیری مستقل مبتنی بر تفکر خلاق
 • کشف مهارت های حل مسئله بر اساس مدل‌سازی
 • تقویت تفکر سیستمی
 • محتوای آموزشی دانش آموز محور
 • استفاده از روش تدریس حل مسئله اکتشافی
 • مواد و محتوای آموزشی منحصربفرد از نظر طراحی و گرافیک
 • فعالیت مبتنی بر بازی، سرگرمی و دست ورزی در دوره ابتدایی
 • تكيه بر درک مفهومی و تاکید بر تحلیل، استنباط و استدلال منطقی
 • افزایش اعتماد به نفس دانش آموزان
 • توجه جدی محتوا به وضعیت در دنیای واقعی و کاربرد در زندگی

 در Cmaths، با توجه به تفاوت در توانایی‌های دانش آموزان دوره ابتدایی، رویکرد «یادگیری سازنده مبتنی بر کلاس درس» شامل فرآیندی مستمر و فعال برای درگیر کردن دانش‌آموزان با محتوای خاص آموزش، ارزیابی توانایی‌های فردی آن‌ها و هم راستای برنامه‌های ما از طریق تنظیم مواد و روش‌های یادگیری با دوره ابتدایی، تلاش شده کام دانش آموزان با شهد ریاضی، شیرین شود.

 در Cmaths با لذت بخش کردن فرآیند یادگیری ریاضی دوره ابتدایی، مهارت حل مسئله و تفکر خلاق تقویت شده و به دانش آموزان فرصت داده می شود که مستقل یاد بگیرند و نحوه تفکر و درک خود را تعمیق بخشند

 محتوای آموزشی مبتنی بر یادگیری اکتشافی Camths به دانش‌آموزان دوره ابتدایی اجازه می‌دهد از طریق کاوش و درگیر شدن با ابزارهای دست ورزی، از خود و معلم سؤال بپرسند، حقایق، مفاهیم و روابط را کشف کنند و با مشارکت فعال، مهارت‌های تفکر مستقل و خلاق را پرورش دهند. نتیجه این مهم، اشتیاق دانش‌آموزان و علاقه آنها به علم ریاضی است.

 در Cmaths ما به دانش آموزان دوره ابتدایی، فرصت پرسیدن سؤالات، کشف حقایق، مفاهیم و روابط، درک مفهومی و پرورش مهارت های تفکر خلاق و مستقل برای ایجاد علاقه و اشتیاق به ریاضی را زیر نظر مربیان آموزش دیده می دهیم.

 Cmaths

کمک به تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و پرورش نگرش مثبت در مواجهه و حل مسائل ریاضی با استفاده از راهبردهای مناسب است.

 کسب مهارت از طریق بازی های سرگرم کننده با تمرکز بر روی محاسبه عددی، استدلال منطقی، کاربرد در زندگی، تجسم و تفکر ترکیبی از ویژگی های Cmaths است.