در حال حاضر ثبت نام ترم پاییز فعال می باشد و امکان رزرو ثبت نام فراهم نمی باشد.