سی مس Cmaths

محتوای Cmaths همراه با ابزارهای آموزشی خاص برای یادگیری مبتنی بر دست ورزی، برای دانش آموزان کلاس اول تا چهارم دبستان طراحی شده است تا با جذاب تر شدن مفاهیم برای دانش آموزان، تسهیل در یادگیری، اشتیاق بیشتر برای فراگرفتن مفاهیم ریاضی، ثبات یادگیری و پی بردن به استعداد و توانایی‌های بیشتر دانش آموز بروز و ظهور کند.

 Cmaths  دانش آموزان دوره ابتدایی را قادر می سازد تا ریاضیات را از طریق تقویت تفکر خلاق و مهارت حل مسئله، دوست داشته باشند و نه تنها در مسیر موفقیت درسی، بلکه در زندگی روزمره آنها نیز، ریاضی تأثیر گذار باشد.

ویژگی های خاص Cmaths

در Cmaths، با توجه به تفاوت در توانایی‌های دانش آموزان دوره ابتدایی، رویکرد «یادگیری سازنده مبتنی بر کلاس درس» شامل فرآیندی مستمر و فعال برای درگیر کردن دانش‌آموزان با محتوای خاص آموزش، ارزیابی توانایی‌های فردی آن‌ها و هم راستای برنامه‌های ما از طریق تنظیم مواد و روش‌های یادگیری با دوره ابتدایی، تلاش شده کام دانش آموزان با شهد ریاضی، شیرین شود.

 در Cmaths با لذت بخش کردن فرآیند یادگیری ریاضی دوره ابتدایی، مهارت حل مسئله و تفکر خلاق تقویت شده و به دانش آموزان فرصت داده می شود که مستقل یاد بگیرند و نحوه تفکر و درک خود را تعمیق بخشند

 محتوای آموزشی مبتنی بر یادگیری اکتشافی Camths به دانش‌آموزان دوره ابتدایی اجازه می‌دهد از طریق کاوش و درگیر شدن با ابزارهای دست ورزی، از خود و معلم سؤال بپرسند، حقایق، مفاهیم و روابط را کشف کنند و با مشارکت فعال، مهارت‌های تفکر مستقل و خلاق را پرورش دهند. نتیجه این مهم، اشتیاق دانش‌آموزان و علاقه آنها به علم ریاضی است.

 در Cmaths ما به دانش آموزان دوره ابتدایی، فرصت پرسیدن سؤالات، کشف حقایق، مفاهیم و روابط، درک مفهومی و پرورش مهارت های تفکر خلاق و مستقل برای ایجاد علاقه و اشتیاق به ریاضی را زیر نظر مربیان آموزش دیده می دهیم.

کمک به تقویت اعتماد به نفس دانش آموزان و پرورش نگرش مثبت در مواجهه و حل مسائل ریاضی با استفاده از راهبردهای مناسب است.

 کسب مهارت از طریق بازی های سرگرم کننده با تمرکز بر روی محاسبه عددی، استدلال منطقی، کاربرد در زندگی، تجسم و تفکر ترکیبی از ویژگی های Cmaths است.

تقویت تفکر خلاقانه ریاضی

فراگیر با بررسی روابط و حل مسائل ریاضی با استفاده از روشهای متفاوت، اجتناب از راه حل‌های مرسوم و تفکر خارج از چارچوب و استفاده از روش‌های بدیع و تازه را تجربه می نماید.

افزایش مهارت حل مسئله

فرآیند ذهنی شامل کشف، آنالیز و حل مشکلات برای غلبه بر موانع و پیدا کردن بهترین راه حل تا در مواجهه با مسائل زندگی نیز راه حل‌های گوناگون را در نظر بگیرد و بهترین آن‌ها را انتخاب کند.

یادگیری مستقل مبتنی بر شادی و سرگرمی

فراگیر به طور فعال و مستقل در فضایی شاد و سرگرم کننده، فرآیند یادگیری را با اتکای به خود، تنظيم، توسعه و هدايت می‌کند و مهارت‌ها، شایستگی‌ها و قابلیت‌های خود را ارتقاء می‌دهد.