لوگوی موسسه عطرک و آی مت  imaths

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی
تصاویری با حضور مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر زاده باقری
جناب آقای دکتر هادی پور مدیر کالج فریزبی انگلستان در استان فارس
سرکار خانم دکتر طباطبایی
کادر اداری یوسی مس دفتر مرکزی
و حضور در مراسم اختتامیه

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

نمایندگی مرکزی آی مت شهرک گلستان در روز چهارم و پنجم نمایشگاه بین المللی

آدرس: شیراز، میدان صنایع، بلوار دکتر حسابی، نبش خیابان آدینه (روبروی شیمی گیاه)، مجتمع تجاری اداری نیلوفر آبی، طبقه دوم اداری، واحد 14

تلفن :     33607030    33607020    33607010 - 071

موبایل : 09175650069

iMaths - قوانین و مقررات - ثبت شکایات

شرکت فناوران اطلاعات مروارید