اعضای هیات مدیره

دکتر مسعود زاده باقری

دکتر مسعود زاده باقری

مدیر عامل
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و مدیر عامل موسسه عصر طلایی رشد کودک ایرانیان (عطرک)


دکتر محمد مجتبی کامل منش

دکتر محمد مجتبی کامل منش

عضو هیات مدیره
رئیس کمیته علمی آی مت کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه


دکتر علیرضا افتخاریان

دکتر علیرضا افتخاریان

قائم مقام و معاون آموزشی


دکتر امید علیزاده

دکتر امید علیزاده

مشاور عالی مؤسسه و مجری طرح ucm3


کتر محمد صادق باقری

دکتر محمد صادق باقری

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاوره موسسه


دکتر نادر مردانی

دکتر نادر مردانی

مشاور امور بین الملل موسسه


دکتر آنیتا نماینده

دکتر آنیتا نماینده

عضویت هیات علمی دانشگاه و مدرس بین الملل


دکتر محمد رحیم واثقی

دکتر محمد رحیم واثقی

عضو هیات علمی دانشگاه و معاون امور بین الملل موسسه


دکتر مهدی وارث

دکتر مهدی وارث

عضو هیات علمی دانشگاه و مشاور تربیتی موسسه


دکتر قاسم زارع

دکتر قاسم زارع

متخصص روانشناسی تربیتی و مشاور پیشرفت تحصیلی موسسه


دکتر یوسف قیصری

دکتر یوسف قیصری

عضو هیات علمی دانشگاه، دکترای ریاضی و مشاور علمی موسسه


حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالرسول خسرو بیگ

حجة الاسلام و المسلمین حاج شیخ عبدالرسول خسرو بیگ

معاون فرهنگی و اجتماعی


آسیه گنجوری

آسیه گنجوری

مدیر اداری و مالی


مرتضی صفایی

رئیس دفتر و مشاور حقوقی


مهسا لطفی خواه

مدیر آموزش iMaths


شبنم گل انبوه

شبنم گل انبوه

مدیر منابع انسانی


سید محسن موسوی

سید محسن موسوی

مدیر جذب و توسعه


نجمه حقیقی

نجمه حقیقی

مدیر آموزش بخش زبان انگلیسیکسری نبی پور

کسری نبی پور

مدیر پشتیبانی موسسه


میترا کرد زنگنه

میترا کرد زنگنه

مدیر ارتباط با مخاطبین


راضیه گنجوری

راضیه گنجوری

مدیر آموزش ucm3


زهرا نظری

زهرا نظری

کارشناس مالی و جمع دار اموال


علی دهقان

علی دهقان

انبار دار زبان و ucm3


سعیده امیدوار

سعیده امیدوار

مسئول دبیرخانه، واحد تبلیغات


ژاله ملک نژاد اشرافی

ژاله ملک نژاد اشرافی

مدیر ارتباطات مردمی


مجید محسنی

مدیر روابط عمومی و اطلاع رسانی موسسه