یو سی ام تری چیست؟

یو سی ام تری ucm3

یو سی ام تری چیست؟

یو سی ام تری (UCM3) روش نوین آموزشی است که با توجه به تئوری های مهم روانشناسی در حوزه حافظه، تفکر و ذهن طراحی شده و سعی دارد ظرفیت نهفته مغز را فعال نماید تا دانش آموز با تصحیح باور های نادرست و با بالابردن سطح خـود آگـاهی، آمادگی لازم برای استفاده بهتر و بهینه از این پتانسیل خدادادی را پیدا کنند. این روش آمـوزشی سبب می شود که با آمـاده سازی ذهنی، زمینه مساعد برای یـادگیری بهـینه، تقویت حافظه کوتاه مدت، تقویت حافظه بلند مدت، تصویر سازی، درک بهتر محـیط اطراف و تفکر استدلالی در افراد فراهم آید.

روش نوین آموزشی است که با توجه به تئوری های مهم روانشناسی در حوزه حافظه، تفکر و ذهن طراحی شده و سعی دارد ظرفیت نهفته مغز را فعال نماید تا دانش آموز با تصحیح باور های نادرست و با بالابردن سطح خـود آگـاهی، آمادگی لازم برای استفاده بهتر و بهینه از این پتانسیل خدادادی را پیدا کنند. این روش آمـوزشی سبب می شود که با آمـاده سازی ذهنی، زمینه مساعد برای یـادگیری بهـینه، تقویت حافظه کوتاه مدت، تقویت حافظه بلند مدت، تصویر سازی، درک بهتر محـیط اطراف و تفکر استدلالی در افراد فراهم آید.

امروزه صحبت از تکنولوژی فکر و استفاده بهینه از مغز جای خود را در بین مردم بیش از بیش باز کرده است. مغز انسان دارای قسمت های گوناگون است که نظام های فعلی آموزشی تنها درصد کمی از آن را بکارگرفته است. آموزش های فعلی بر جزء کوچکی از مغز تمرکز دارند که در قسمت چپ قشر مخ قرار گرفته و منزوی شدن قسمت های خاص مغز، همبستگی و انسجام نظام مند آن را از بین برده است. ندهرمان پدر تکنولوژی تسلط مغز عنوان کرد که مغز نه تنها از جنبه فیزیکی بلکه از جنبه ی عملکردی نیز تخصصی شده است. وی معتقد است که افراد از نیمکره های مغز به یک شیوه و فراوانی استفاده نمی کنند،

در واقع در برخورد با مسائل از حالت مسلط مغز خود استفاده می کنند. از آن جایی که سیستم های آموزشی ما تمرکز بسیار زیادی بر مهارت های استدلالی با توالی زمانی دارند (مربوط به نیمکره چپ)، توانایی های خلاقانه به شدت تحت تأثیر قرار می گیرند (مربوط به نیمکره راست). بنابراین آن چه امروز نیاز است یک توازن بهتر و ارزش قایل شدن برای همه توانایی های مغز است. اکنون باید یاد بگیریم که چگونه از این توانایی ها تفکر، حل مسئله و به کار گیری کل مغز استفاده نماییم.

از این رو سیسـتم آمـوزشی یو سی ام تری (UCM3) به عنوان شیوه ای نوین که سعی بر استفاده بهتر و بهینه از این بزرگترین نعمت خدادادی (مغز) دارد، معرفی می شود.

MINDSET

هر فرد بی همتا و ابرقهرمان هست هر چیزی با داشتن اعتقاد راسخ و عمل شدنی است هر فرد در درون خود یک غول موفقیت دارد مغز قوی ترین و با ارزش ترین موهبت است برای یادگیری باید جرات اشتباه کردن داشت مثبت، فعال باشید. از سرگرمی وبازی برای یادگیری استفاده کنید از فرایند لذت ببرید.به دنبال نتیجه و محصول کار نباشید

MENTAL FITNESS

وقتی که توانایی های ذهنی قوی باشد، یادگیری به صورت طبیعی انجام می شود. تناسب ذهنی به دنبال تقویت این موارد است

MEMORY APPLICATION

توانایی ذهنی و حافظه زندگی مارا می سازد. اگر افراد، مکانها،زمان ها و جزییات دیگر را به خاطر نیاوریم نمی توانیم موفق باشیم . این سیستم به دنبال تقویت حافظه تصویری افراد است. بدین شکل شما توانایی به یاد اوردن جزییات و حوادث را به صورت جزیی دارید.

باشگاه مغز

اين دوره تدوین شده است تا شما، البته مغزتان، را يك لحظه هم تنها نگذارد. تمرينات در نظر گرفته شده در اين دوره از سويى و آموزش ها و نكات كاربردى از سوي ديگر، دست به دست هم داده اند تا در طى 10جلسه شما را در هفت حيطه ى شناختى مهم حافظه، توجه، مهارت هاى بصرى -فضايى، حل مساله و منطق، مهارت هاى محاسباتى، بازشناسى چهره و احساسات و مهارتهاى كلامى بيش از پيش توانمندسازند.

 

مشاهده اطلاعات بیشتر:

» وب سایت نمایندگی یو سی ام تری فارس