آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه

دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

در ادامه، جلسه هم اندیشی با حضور تعدادی از نمایندگان و کادر اداری دفتر مرکزی استان تشکیل و جناب آقای دکتر زاده باقری از حمایت های ارزنده آقای  دکتر قادری تقدیر و تشکر نمودند.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

آی مت دیدار جناب آقای دکتر قادری نماینده محترم مردم شریف شیراز و هیات همراه و جناب آقای دکتر چراغی ریاست آموزش و پرورش شهرستان مرودشت از دفتر مرکزی موسسه.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *