دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر زاده باقری با معاون امور اقتصادتی استاندار فارس

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

در این دیدار که با جناب آقای دکتر منصوریان ریاست شعب بانک سپه استان فارس  همراه بود، راه های تعامل، گسترش همکاری های موسسه و توسعه آی مت را با همکاری این معاونت مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

دیدار جناب آقای دکتر مسعود زاده باقری مدیر عامل محترم موسسه عطرک و هیات همراه، با جناب آقای دکتر ظفر افشون به مناسبت انتصاب ایشان بعنوان معاون امور اقتصادتی استاندار فارس.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *