بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

 

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

 

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

بازدید مدیرعامل محترم موسسه جناب آقای دکتر زاده باقری از نمایندگی مرکزی آیمت امیرکبیر

 

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *