آی مت در قالب الفبا: “گوش دادن فعال” در “گروههای بازی-یادگیری

دنیای امروز افراد را نتیجه محور کرده و متاسفانه این نوع گرایش را در همه زمینه های زندگی وی تقویت نموده است؛ تا آنجا که افراد این سبک تفکر را به کودکان خویش نیز مستقیم و غیر مستقیم آموزش داده و از آنها طلب می کنند.

نظام و.سیستم آموزشی نیز این نوع نگاه را ناخواسته تقویت میکند وقتی کودکان را در مقابل یک سوال چهارگزینه ای قرار داده و از وی میخواهد سوای توجه و.اهمیت قایل شدن به فرآیند،با انتخاب گزینه درست،نتیجه درست را نشان دهد.

این نوع نگاه نتیجه ای سبب شده تا امروزه افراد جامعه حداقل دچار دو مساله گردند:
1.عدم.توجه به فرآیند یادگیری و لذت نبردن از آن
2.پایین آمدن سطح حوصله و صبر در رسیدن و گرفتن نتیجه

اینجاست که یکی از رهاوردهای این دو.مساله،پدیده عدم دقت و صرفا شنیدن بجای گوش دادن فعال توسط افراد اتفاق می افتد چرا که فرآیند برای آنها مهم نبوده و تنها نتیجه یا آنچه مد نظر خود وی می باشد مهم بوده و.باید سریعا محقق گردد.

در سال های اخیر شکایت والدین از بچه های خود مبنی بر اینکه کودکان مان بسیار کم حوصله شده اند افزایش یافته و به نظر میرسد آرام آرام در حال رویارویی با معضلی بنام کاهش آستانه صبر ،حوصله و تحمل در کودکان می باشیم.

این کاهش حوصله در کودکان میتواند زیستن فرد در گروه و.جمع را نیز در آینده ،برای خود و اطرافیانش دچار مشکل سازد به گونه ای که گاهی فرد تنهایی و انزوا را بر بودن در جمع ترجیح می دهد.

اینجاست که آی مت به عنوان شیوه ای نوین و.جذاب در یادگیری مفاهیم ریاضی،تلاش میکند تا ضمن تحقق اهداف و رسالت های بزرگ خویش مبنی بر «کاهش ترس از ریاضی،قدرت حل مساله،..» در کودکان، آنها را در گروه و.جمع های یادگیری فعال ،مفرح و شاد وارد ساخته تا ضمن فعالیت و بازی،مهارت هایی چون دقت در مشاهده،گوش دادن فعالانه،توجه به زوایای مختلف مسایل،گفتگو و پرسشگری،حدس زدن و ایجاد فرضیه برای پرسش های خود را آموخته و در زندگی واقعی بکار گیرد.

و این ها همه آرام آرام و به شکلی منظم و هدفمند،زمینه رشد،انعطاف پذیری و سازگاری با جمع و گروه را در وی محقق می سازد.

دکتر وارث

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *